Minikart Minime Cadet Nationale
13/06 13/06 13/06 13/06
11:30Libre 3 11:00Libre 3 11:15Libre 3 11:45Libre 3
14:30Libre 4 14:00Libre 4 14:15Libre 4 14:45Libre 4
17:00Chrono G1
16:50Chrono 16:30Chrono 16:40Chrono 17:10Chrono G2
Chrono
14/06 14/06 14/06 14/06
08:20Test Carbu 08:00Test Carbu 08:10Test Carbu 08:30Test Carbu
09:30Manche 1 09:00Manche 1 09:15Manche 1 09:45Manche 1
11:15Manche 2 10:45Manche 2 11:00Manche 2 11:30Manche 2
Intermediaire Intermediaire Intermediaire Intermediaire
14:10Pre Finale 13:30Pre Finale 13:50Pre Finale 14:30Pre Finale
16:30Finale 15:50Finale 16:10Finale 16:50Finale
Rotax max Open-DD2-X30 KZ2
13/06 13/06 13/06
12:15Libre 3 12:15Libre 3 12:00Libre 3
15:15Voir Open 15:15Libre 4 15:00Libre 4
17:30Chrono 17:40Chrono 17:20Chrono
14/06 14/06 14/06
08:50Voir Open 08:50Test Carbu 08:40Test Carbu
10:15Manche 1 10:30Manche 1 10:00Manche 1
12:00Manche 2 12:15Manche 2 11:45Manche 2
Intermediaire Intermediaire Intermediaire
15:10Pre Finale 15:30Pre Finale 14:50Pre Finale
17:30Finale 17:50Finale 17:10Finale